Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya yrkeshögskoleutbildningar till Växjö

Yrkeshögskoleutbildningarna Fastighetsingenjör tekniska system och Redovisningskonsult kommer att starta här i Växjö.

I årets beviljandeomgång för yrkeshögskoleutbildningar har Myndigheten för yrkeshögskolan tilldelat Växjö yrkeshögskola två yrkeshögskoleutbildningar.

- Vår satsning på att ansöka om yrkeshögskoleutbildningar som satellitort har gett framgång, säger Karin Wirdheim, verksamhetsansvarig på Växjö yrkeshögskola.

De beviljade yrkeshögskoleutbildningarna är Fastighetsingenjör tekniska system och Redovisningskonsult som kommer att starta här i Växjö. Att bedriva yrkeshögskoleutbildning som satellit innebär att en utbildning delas av flera anordnare.

- Det passar speciellt mindre städer som kan ha svårt att rekrytera upp till 35 studerande på en yrkeshögskoleutbildning. Det är mycket bra att fler utbildningsanordnare på olika orter gemensamt bedriver utbildningen och rekryteringen av studerande.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022