Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Drygt 2,5 miljoner kronor till samlingslokaler

Fördelningen av 2018 års bidrag till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö kommun är nu klar.

Totalt delas 2 518 000 kronor ut. När pengarna är utbetalda återstår drygt 400 000 kronor i budget för samlingslokaler. De pengarna kan användas om någon förening senare i år behöver investeringsbidrag från Boverket till sin samlingslokal. Växjö kommun kan då ställa upp som medfinansiär.

Hela listan på föreningar som får bidrag

Senast uppdaterad: 10 februari 2022