Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ja till ny detaljplan på Öster

Kommunfullmäktige sa 30 januari ja till en ny detaljplan för områdena Byggmästaren vid Ingelstadsvägen på Öster i Växjö.

Stor byggnad i rött tegel med gammal stil, runtom byggnaden finns bilar, människor och träd.

Bild: Spridd Arkitekter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet. Samt bekräfta i plan nuvarande användning (kontor) inom
Byggmästaren 1.

Detaljplaneförslaget har under perioden 2017-07-03 – 2017-09-04 varit utsänt till sakägaren samt statliga och kommunala förvaltningar för ett nytt samråd. Under perioden har handlingarna också varit tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, kommunens kontaktcenter, stadsbiblioteket och Växjö kommuns webbplats.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022