Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun bygger ny återvinningscentral

Idag beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas en ny återvinningscentral i Växjö kommun. Återvinningscentralen ska byggas på Norremark och placeras ungefär 100 meter norr om den nuvarande sorteringshallen. Så snart den nya återvinningscentralen är klar kommer den gamla att byggas om till återbruksby.

Skissbild på hur den nya återvinningscentralen kan komma att se ut.

Bygget av den nya återvinningscentralen kommer att påbörjas inom kort och den förväntas att vara klar till 1 januari 2019.

- Det finns ett stort behov av en ny återvinningscentral i Växjö kommun, säger Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden. I takt med att kommunen växer och vi blir fler invånare ökar avfallsmängderna och i dag är det problem med långa köer på återvinningscentralen på Norremark.

Den nya återvinningscentralen är dimensionerad för att ta emot fler besökare. Det blir större ytor och mer trafiksäkert för både personal och besökare. Eftersom det blir mer plats kommer det finnas utrymme för en bättre och mer noggrann sortering av avfallet. Den nya återvinningscentralen och återbruksbyn får en gemensam infart. Det betyder att alla besökare passerar återbruksbyn på väg till återvinningscentralen och har då möjlighet att lämna sina saker till återbruk istället för återvinning.

- Genom att göra det lättare att både återvinna och lämna saker till återbruk är detta ett stort kliv i rätt riktning för Växjö kommun och vårt arbete med att uppnå mÃ¥len i miljöprogrammet och avfallsplanen med att minska avfallsmängderna, berättar Cheryl Jones Fur, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Den nya återvinningscentralen byggs av Dynacon och Skanska på uppdrag av Växjö kommun. Under hela byggtiden kommer den nuvarande återvinningscentralen att vara öppen som vanligt.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018