Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

​Tävling för trygghetsboende på Hovshaga centrum

Växjö kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för byggande av trygghetsboende på Hovshaga centrum.

Tävlingen omfattar två kvarter, Solnedgången och Skymningen, som ligger mellan Kungsgårdsvägen och Hovshaga kyrkogård. Växjö kommuns målsättning är att trygghetsboende ska byggas på minst en de två av tomterna.

Bakgrunden är en önskan från många äldre att kunna lämna sin villa och då hitta ett boende i samma område som de bor, där de kan känna trygghet, aktivera sig och känna gemenskap.

Tävlingen som nu startar är uppdelad i två steg. Det första steget innebär att intressenter skickar in en intresseanmälan med en kort beskrivning av tankar och idéer kring området. Den ska också innehålla ambitioner avseende hållbar utveckling. De företag som sedan går vidare till steg två lämnar in ett komplett tävlingsförslag. Därefter utses en vinnare, i maj 2018. Efter det undertecknas ett sex månader långt markanvisningsavtal.

Tävlingen är en del i stadsutvecklingsprojektet Hovshaga centrum där målet är att förtäta de mest centrala delarna av Hovshaga.

Det här blir det andra trygghetsboendet i Växjö kommun. Det första blir vid Hovs Park där företaget APP bygger ett bostadsområde där trygghetsboende är en del.

Det finns även planer på att styra om några befintliga bostadsfastigheter i kommunen, som kommunens bolag äger, till trygghetsboende.

Om trygghetsboende i Växjö kommun

Trygghetsboende är lägenheter för äldre personer som inte är i behov av särskilt boende, men som vill ha mer trygghet och aktiviteter än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende utan den boende hyr eller köper bostaden på eget initiativ.

Till skillnad från särskilda boenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att det finns gemenskapslokaler för måltider och olika aktiviteter. Det ska också finnas en bovärd på angivna tider. Skillnaden mot ett seniorboende är att det erbjuds mer service på ett trygghetsboende.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 10 februari 2022