Mycket frågor om böneutrop

Vi har fått in många samtal och meddelanden kopplat till ansökan om böneutrop i Växjö. Vi vill tydliggöra att det inte är Växjö kommun som fattar beslut i denna fråga. Det gör Polisen.

Stiftelsen Växjös Muslimer har i en ansökan som skickats till Polisen sökt tillstånd om att få ha böneutrop i Växjö. Det är Polisen som fattar beslut om tillstånd för böneutrop, inte Växjö kommun.

Polisen har skickat en remiss till Miljö- och hälsoskyddskontoret med uppdrag att lämna ett yttrande för bedömning om ljudnivån vid böneutropet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer ljudnivåerna utifrån Miljöbalken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2018