Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mycket frågor om böneutrop

Vi har fått in många samtal och meddelanden kopplat till ansökan om böneutrop i Växjö. Vi vill tydliggöra att det inte är Växjö kommun som fattar beslut i denna fråga. Det gör Polisen.

Stiftelsen Växjös Muslimer har i en ansökan som skickats till Polisen sökt tillstånd om att få ha böneutrop i Växjö. Det är Polisen som fattar beslut om tillstånd för böneutrop, inte Växjö kommun.

Polisen har skickat en remiss till Miljö- och hälsoskyddskontoret med uppdrag att lämna ett yttrande för bedömning om ljudnivån vid böneutropet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer ljudnivåerna utifrån Miljöbalken.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022