Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fem villatomter till försäljning på Torparängen

Växjö kommun erbjuder nu 5 nya villatomter på Torparängen till försäljning. Tomterna heter Bollspelet 2-6.

Fem villatomter Torparängen

Villatomterna ligger inom det rödmarkerade området i bilden.

Bollspelet 1 är undantagen då tomten kommer att nyttjas som etableringsyta för en byggaktör på fastigheten Bollklubben 1. Denna tomt kommer därför att säljas via tomtkön vid ett senare tillfälle. Tomterna ligger i det nya bostadsområdet Torparängen där det totalt kommer att byggas cirka 300 bostäder, en ny park samt en ny förskola.

Torparängen ingår i Växjö kommuns träbyggnadsstrategi vilket innebär att husen ska ha en stomme i trä och merparten av fasadbeklädnad i trä. Enligt detaljplanen ska husen byggas i två våningar och anslutas till fjärrvärmenätet i enlighet med Växjö kommuns energiplan. Alla tomter säljs grovterasserade vilket innebär att organiskt skikt och stubbar är borttagna och att Växjö kommun därefter grävt ner eller fyllt upp till lämplig marknivå.

Mer information om tomterna

Senast uppdaterad: 10 februari 2022