• Startsida
  • / Nyheter
  • / Charlotte G Brynielsson är Växjö kommuns nya hållbarhetschef

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Charlotte G Brynielsson är Växjö kommuns nya
hållbarhetschef

Det är nu klart vem som blir Växjö kommuns nya hållbarhetschef. Hon heter Charlotte G Brynielsson
och kommer närmast från Regionförbundet i Kalmar län där hon varit chef för området ”Befolkning och välfärd”.

Charlotte G Brynielsson börjar som hållbarhetschef 1 april. Arbetet innebär att vara chef för kommunens hållbarhetsgrupp som består av specialister inom miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet, samt att leda
och utveckla kommunens hållbarhetsarbete. Arbetet innebär också att ansvara för implementering av hållbarhetskrav i Växjö kommuns lednings-, huvud-, och stödprocesser och verksamhetsutveckling kopplat till hållbarhet.

Charlotte G Brynielsson är 49 år och bor i centrala Kalmar. Hon har jobbat på regionförbundet i Kalmar län sedan 2007.

- Jag ser mycket fram emot att få arbeta i Växjö – Europas grönaste stad! Att bidra till att utveckla arbetet med nya Agenda 2030 och kopplingen människa och miljö känns väldigt bra och stimulerande. Mitt förhållningssätt
till arbetet är ”att göra det möjligt för andra att lyckas” – både vad gäller medarbetare, chefer och politik. Mycket handlar om delaktighet och dialog och det är något jag kommer ta med mig i arbetet som hållbarhetschef i
Växjö kommun, säger Charlotte G Brynielsson.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022