Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny mötesplats byggs vid Trummen

Nu startar bygget av en ny mötesplats vid sjön Trummen. En anläggning i trä som ska förena konst med träning och rekreation.

Mötesplats sjön Trummen

Anläggningen ska byggas som en träpyramid och kommer att bestå av trappor, trädäck och olika träningsredskap.

Det här är den sista delen av Trummen Land Art som är Växjö kommuns satsning på konst, natur och friluftsliv runt sjön. När anläggningen är klar kommer det att finnas ytterligare en mötesplats runt sjön Trummen.

Anläggningen byggs strax söder om Tingsrydsvägen på den nordöstra sidan av Trummen. Den kommer att innebära mindre störningar på cykel- och gångbanan.

Den nya mötesplatsen Tetraedern invigs i juni 2018.

Om Trummen Land Art

Underlag för gestaltning och koncept för Trummen Land Art togs fram 2011 av tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Syftet var att successivt utveckla attraktiviteten kring stråket Växjösjön/Trummen. Projektet har genomförts i olika etapper.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022