Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets Linnestipendiat heter Tinh Sjökvist

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling delades ut idag.

Stipendiet går till Tinh Sjökvist och hennes forskningsprojekt ”Virkesegenskaper hos gran för att minska förbrukningen av biocider i färg”. Enligt juryn har projektet stor potential att ge konkret nytta för människor, företag och miljö.

Beslutsmotiveringen lyder

"Projektet kommer att ge ökade kunskaper om trämaterialet, vilket kommer att ge en möjlighet för ökad användning av målade träytor utomhus. Detta ger i långa loppet längre underhållsintervaller och mindre miljöpåverkan.

I strävan mot ett mer biobaserat samhälle är trä ett fantastiskt material från en förnyelsebar källa. Projektet har som mål att minska miljöbelastningen från målade träprodukter genom att förstå hur virkesegenskaperna hos först och främst gran påverkar mängden påväxt på målade paneler. Projektet kommer också att studera ersättning av biocider med antioxidanter i färg för minskad miljöpåverkan.

Forskningsmässigt ligger det ett nytänkande i att sammanfoga två discipliner (färg och trä) i en gemensam kontext och studera dess sammanlagda påverkan. I en region med mycket skog och som är dominerad av träbyggnader är projektet i högsta grad relevant för regionen och har hög relevans för Sverige som helhet."

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Kalmar 18 maj.

Bland de sökande till stipendiet nominerades två slutkandidater som båda fick presentera sin forskning för juryn. I samband med detta delades även ett resestipendium från Linnéuniversitetet ut till den andra kandidaten Farshid Bonakdar, som forskat på en modell för att kostnadseffektivisera energirenoveringar av bostadsfastigheter.

Juryn 2018 bestod av

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
Bo Frank, Kommunfullmäktiges ordförande, Växjö kommun
Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet

Senast uppdaterad: 10 februari 2022