Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun tackar för allt engagemang

Det är den varmaste julimånaden i Sverige på 260 år. Flera komplicerade scenarion har hittills hanterats både lokalt, regionalt och nationellt. Det har varit några riktigt intensiva veckor för många.

– Alla påverkas på ett eller annat sätt. Oavsett om man är invånare, medarbetare, företagare eller besökare. Vi är oerhört tacksamma över det stora engagemang vi möts av. Våra medarbetare återkopplar en stor förståelse och ett imponerande ansvarstagande hos alla man träffar, säger tf kommunchef Ewa Ekman. I en situation som denna är samverkan och samarbete avgörande och det underlättas enormt av att alla hjälps åt.

Mycket har handlat om vattentillgång, brandrisk, fodersituationen för djurägare och värmeböljans konsekvenser. I torsdags togs det beslut om totalt eldningsförbud i Växjö kommun och övriga länet. Detta efter en lång period med varmt väder och torka. Grundvattennivåerna följs nogsamt och VA-verksamheten har uppmanat allmänheten att vara sparsam och tänka efter hur man använder vatten.

– Vi kan tydligt se hur vattenanvändningen har bromsats upp. Det är betydelsefullt för hela kommunen, både nu och för de kommande månaderna. Alla bidrar. Facebook har svämmat över med tips på hur man kan spara vatten. Vi vet att allmänheten städar bort ved från grillplatser och hör av sig till oss och andra myndigheter med värdefull information, säger tf kommunchef Ewa Ekman.

Stort ansvarstagande

Butiker och köpmän har tagit bort engångsgrillar och flyttat undan grillkol. Bensinstationer och entreprenörer hjälper till att sprida information om eldningsförbud mitt i turistsäsongen. Det vittnar också om ett stort ansvarstagande i samhället.

Hon berömmer också medarbetarna. Det är varmt på arbetsplatserna, i bostäder och serviceboenden. Det är viktigt att förse alla med vätska för att undvika uttorkning. Hemtjänstpersonalen som cyklar mellan vårdtagare har det kämpigt liksom många yrkesgrupper i yttre tjänst. På förskolorna söker barn och medarbetare skugga och svalka.

Extra resurer till länet

Växjö kommun och räddningstjänsterna i länet har även skickat brandbefäl och stabskompetens till skogsbränderna i Gävleborgs län. I torsdags beslutade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att etablera en bas för sex helikoptrar i Växjö samt extra fordonsresurs i Ljungby.

– Vi måste hjälpas åt på alla tänkbara sätt och göra det vi kan i en extrem situation, säger tf kommunchef Ewa Ekman.

Växjö kommun har en grupp som dagligen bevakar och hanterar sommarsituationen, lägesbilden uppdateras med täta intervall mellan ansvariga tjänstemän och politiker.

Senast uppdaterad: 27 juli 2018