• Startsida
  • / Nyheter
  • / Uppdaterat eldningsförbud från 10 augusti klockan 18.00

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppdaterat eldningsförbud från 10 augusti klockan 18.00

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län, beslutet gäller från 10 augusti klockan 18.00. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Detta beslut gäller samtliga kommuner i Kronobergs län. Förbudet gäller tills ny information kommer.

Eldningsförbudet gäller från 10 aug, klockan 18.00 och tills vidare, och omfattar:

  • Uppgörande av öppen eld utomhus. Iordningsställda grillplatser på marken och campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Grillning utanför tomt.
  • Användning av pyroteknisk utrustning.

På tomt är det tillåtet att grilla med träkol, briketter och gasol i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet, att på dessa villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på kommersiella campingplatser.

Vad ska jag göra om jag ser om någon som inte följer eldningsförbudet?

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som eldar att det råder eldningsförbud eller som grillar utanför egen tomt. Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att bryta mot eldningsförbudet och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Får jag grilla i min trädgård eller på min innergård?

Ja, om det är egen tomt.

Får jag använda stormkök eller muurikka?

Nej.

Får jag använda engångsgrill?

Nej. Grillen behöver antigen stå på underlag som inte leder värme, exempelvis asfalterad yta eller upphöjd på ett bord.

Får ja grilla på allmän plats?

Nej.

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på annans mark?

Nej.

Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?

Ja, på kommersiell campingplats.

Får jag grilla med elgrill?

Ja.

Får jag grilla med gasol?

Ja, på egen tomt.

Får jag röka i naturen?

Det är inget förbud mot rökning i naturen, men vi vill avråda från det. Om du röker, se till att släcka dina fimpar ordentligt. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

Gäller eldningsförbudet näringsidkare?

Ja, det är också tillåtet för restauranger och annan liknande näringsverksamhet att på eget verksamhetsområde grilla under samma förutsättningar som på egen tomt.

Finns det något annat som man bör tänka på?

Vid grillning ska stor försiktighet iakttas och sker alltid på eget ansvar. Grillning i närhet av växtlighet som lätt kan antändas är inte rekommenderat, inklusive på egen tomt.

Tänk på att katalysatorn på bilen kan antända torrt gräs. Var försiktig när du stannar eller parkerar utanför asfalterat område.

Respektera eldningsförbudet

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Bedöms brottet som grovt kan påföljden bli fängelse.

Den som ser någon tända en grill eller brasa ska omedelbart göra en polisanmälan på telefonnummer 114 14. Vid en pågående brand - ring 112. Berätta den exakta platsen. Då kan Räddningstjänsten snabbt påbörja sitt arbete.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Det är stor brandrisk. Vi har eldningsförbud. Hjälp oss att sprida information om detta. Nedan finns skyltar på svenska, engelska, somaliska, tyska och arabiska som du kan skriva ut och sätta upp i trapphus, i koloniområden, på bad- och campingplatser och andra allmänna platser. Tack för att du hjälper till!

Senast uppdaterad: 10 augusti 2018