Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Det ska bli lättare att känna igen Växjö kommun

Idag beslutade kommunstyrelsen om ny kommunikationspolicy och ny visuell identitet för Växjö kommunkoncern. Den 20 november tas slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Bild som visar hur entrén till kommunhuset skulle kunna se ut med förslaget på nya logotypen.

Bilden är endast ett montage

– Vi ser en enorm förändring i samhället där alltmer kommunikation sker i digitala kanaler och kraven på tydlighet, trovärdighet och tillgänglighet blir allt högre. Den nya kommunikationspolicyn och den nya visuella identiteten blir viktiga verktyg för oss framåt – både när det gäller att nå ut till våra målgrupper och när människor vill nå oss och ta tillvara sina demokratiska rättigheter, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utgångspunkten i den föreslagna kommunikationspolicyn är att kvalitetssäkra att Växjö kommuns kommunikation är enhetlig, trovärdig, tydlig och tillgänglig. En del i detta arbete är en ny gemensam visuell identitet med en enhetlig grafisk profil, som består av typsnitt, färger, grafiskt formspråk och logotyp (se bild). Den nya profilen ska användas av alla kommunala verksamheter vilket blir en skillnad mot idag då många verksamheter har egna särprofileringar, det vill säga egna varumärken, logotyper och visuella uttryck.

– Med en ny gemensam visuell identitet knyter vi ihop kommunens alla verksamheter och gör det lättare att känna igen kommunen. Detta stärker vårt varumärke och förtydligar hur Växjö kommun är att leva, bo och verka på, nu och i framtiden. Det blir tydligare vilka verksamheter och vilken service vi ger våra invånare, företag och besökare och vad som är finansierat med skattemedel. Detta är också viktigt i vår roll som arbetsgivare, säger Monica Skagne, kommunchef. 

– Vi ser att det är dyrt, resurskrävande och ineffektivt att ha många olika särprofileringar. Det försvagar också Växjö kommuns tydlighet och igenkänning. Den logotyp som nu är framtagen kan representera hela kommunens budskap, oavsett om det är en lärare, trafikingenjör eller livsmedelskontrollant som kommunicerar, säger Therese Ekdahl, tillförordnad kommunikationschef. 

Bild på Växjö kommuns nya logotyp

Förslaget på ny logotyp

Växjö kommun får enligt förslaget ett eget typsnitt som heter Växjö Now, och som fungerar i både tryck och digitala kanaler. Även den nya logotypen som bygger på kommunvapnet, är optimerad för att vara synlig och tydlig oavsett kanal och media. Den ska fungera lika bra på små digitala skärmar som stora affischer. Därför kommer den nya logotypen alltid stå självständigt, utan exempelvis deviser eller förvaltningsnamn. Texten ”Europas grönaste stad” försvinner därmed från logotypen för att vara tillgänglig.

– Vårt hållbarhetsarbete, som är grunden till Europa grönaste stad, är något som genomsyrar våra politiska beslut och hur de besluten verkställs. Det ska återspeglas i kommunikationen och försvinner inte för att vi får en ny gemensam visuell identitet. Den nya logotypen blir också enklare att känna igen och alla som bor i Växjö kommun ska känna att logotypen tillhör dem, säger Anna Tenje (M).

Kommunvapnet förändras inte utan får en högtidligare roll. Det kommer användas exempelvis på borgmästarens sigill och för att understryka ceremoniell högtidlighet.

Att ta fram den nya kommunikationspolicyn och grafiska profilen har kostat drygt 500 000 kronor och har finansierats inom innevarande budget 2018. Förslaget är att införandet av den nya visuella identiteten ska ske ansvarsfullt, hållbart och över tid. Tryckt material med nuvarande profil fasas ut succesivt och skapar inga nya kostnader. Digitala kanaler ändrar enligt förslaget utseende mer skyndsamt.

Senast uppdaterad: 6 november 2018