• Startsida
  • / Nyheter
  • / Årets trygghetsmätning visar på fortsatt tryggt i Växjö

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets trygghetsmätning visar på fortsatt tryggt i Växjö

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar.

Växjö kommun och Alvesta kommun ingår i samma område i undersökningen och enkäten skickades i år ut till 4427 slumpmässigt utvalda invånare i dessa kommuner. Svarsfrekvensen var 65 procent.

Index för Växjö kommun blev i år 1,62 (på en skala från 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är ungefär likadant som det varit 2017 och 2016 och är ett bra resultat jämfört med Region Syd i stort, vilken är den region som Växjö
tillhör.

81,4 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatt för något brott. Detta är en lite bättre siffra än tidigare år och även den en bra siffra jämfört med Region Syd i stort.

I området Araby i Växjö, som räknas av polisen som ett särskilt utsatt område, tycker de boende att polisen bryr sig mer om problemen men trots detta tycker något fler mot 2017 att de känner sig otrygga.

- Vi tar de här signalerna på allvar. Växjö kommun har redan påbörjat arbetet med en trygghetsanalys i Araby. Utifrån resultaten från polisens trygghetsundersökning görs nu en fördjupad analys av området där
slutresultatet kommer att bli en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag. Det arbetet är redan påbörjat och kommer vara klart i början av nästa år, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

De delområden som de svaranden upplever mest problem med är nedskräpning, otrygg ute ensam sen kväll, att åka buss eller tåg, bilar som kör för fort, buskörning med mopeder och MC samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordning. Polisen kommer tillsammans med kommunerna nu jobba vidare med resultaten från
trygghetsundersökningen som ett underlag i det brottsförebyggande arbetet.

- Vi undersöker nu möjligheterna till att utöka polisens kameraövervakning i Växjö. Vi har goda erfarenheter från vår
kameraövervakning i Arabyområdet runt Araby park arena. Områden där kameraövervakning kan bli aktuellt är bland annat i Växjö city berättar lokalpolisområdeschef Jonas Eek.

Senast uppdaterad: 9 november 2018