Abonnemang

Om du bor i villa eller har ett fritidshus i kommunen ska du välja ett abonnemang för sophämtning.

Du ska lägga dina sopor i ett sopkärl som du får från kommunen. Kostnaden för kärlet ingår den avgift du betalar för att vi ska hämta dina sopor. Du som vill sortera ditt matavfall får även papperspåsar med en hållare till påsen som du kan sätta upp i köket, och ett extra sopkärl där du lägger papperspåsarna med matavfall.

Genom att själv välja vilket abonnemang du vill ha kan du själv påverka din kostnad och din miljöpåverkan. Utöver den ordinarie sophämtningen kan du också välja extra tjänster. Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall och grovavfall vid fastigheten. Du får då betala en extra avgift.

Om du vill byta abonnemang får du betala en extra avgift på 60 kronor.

Om du vill byta storlek på sopkärlet, får du betala en extra avgift på 300 kronor. Vi kommer då hem till din fastighet och byter sopkärl.

Om du tillfälligt har mer sopor än vanligt, kan du beställa en extra hämtning av dina sopor, mot att du då får betala en extra avgift.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017
Bygga och bo