Fritidshus

Avgiften för sophämtning är olika beroende på om du sorterar ditt matavfall eller inte, och vilken storlek du väljer på sopkärlet. Avgiftens storlek beror också på hur ofta du vill att vi hämtar dina sopor.

Du kan välja mellan tre olika abonnemang

1. Matavfall + restavfall

Du sorterar ditt matavfall i papperspåsar och lämnar det till kommunens insamling till biogas. När du väljer det här abonnemanget så åtar du dig att följa kommunens sorteringsinstruktioner.

2. Hemkompost

Du komposterar ditt matavfall själv och har ett sopkärl från kommunen där du lägger ditt restavfall. Du köper själv din kompostbehållare som ska vara isolerad och skadedjurssäker. Du måste anmäla din hemkompost till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

3. Osorterat

Bara hushållsavfall (restavfall och matavfall) ska slängas i sopkärlet. Du är fortfarande skyldig att sortera ut farligt avfall, tidningar och förpackningar om du väljer abonnemang Osorterat.

Abonnemang för fritidshus

I följande priser visar vi den totala kostnaden per år. Alla priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2018. I den totala kostnaden ingår avgiften för hämtning och grundavgiften. Grundavgiften för fritidshus är 350 kr per år. 

Avgiften för sophämtningen vid fritidshus ska betalas i förskott i april - maj månad. Avfallet hämtas i perioden maj-september.

För utökat dragavstånd om 5-15 meter får du betala ett tillägg.

Matavfall 140 liter varannan vecka + restavfall 190 liter varannan vecka

 • 1080 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 135 kr

Matavfall 140 liter varannan vecka + restavfall 190 liter var fjärde vecka*

 • 780 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 105 kr

* Du måste göra en skriftlig ansökan till tekniska förvaltningen om du vill ha sophämtning var fjärde vecka

Matavfall 140 liter varannan vecka + restavfall 370 liter varannan vecka

 • 1280kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 135 kr

Egen hemkompost för matavfall + restavfall 190 liter varannan vecka**

 • 1080 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 67,50 kr

Egen hemkompost för matavfall + restavfall 190 liter fjärde vecka**

 • 780 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 37,50 kr

**Du måste göra en skriftlig ansökan till kommunens miljö och hälsoskyddskontor om du vill ha en egen hemkompost.

Osorterat 190 liter varannan vecka

 • 1625 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 67,50 kr

Osorterat 370 liter varannan vecka

 • 2025 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 67,50 kr

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2018
Bygga och bo