Hämtning av trädgårdsavfall

Du som bor i villa kan teckna ett särskilt abonnemang så att vi hämtar ditt trädgårdsavfall hemma vid fastigheten. Det är ett bekvämt sätt att bli av med trädgårdsavfall.

Du betalar en säsongsavgift och i den ingår ett särskilt kärl för trädgårdsavfallet, hämtning och behandling. Vi hämtar trädgårdsavfallet varannan vecka från början av april till mitten av november. Efter sista hämtningen för året vinterförvarar du själv trädgårdskärlet till nästa säsong.

Använd gärna kärlet när du arbetar i trädgården, men kom ihåg att ställa fram det till hämtningsdagen. Då ska det vara placerat ända framme vid tomtgränsen. Kärlet ska vara lätt åtkomligt för sophämtaren.

Det här får du lämna

I trädgårdskärlet kan du lämna sådant som har växt i din trädgård, men inte jord, sten, grus eller grova grenar. Även fallfrukt i mindre mängder kan lämnas som trädgårdsavfall. Fyll inte mer i kärlet än att det går lätt att rulla.

Under höstsäsongen finns det särskilda behållare för fallfrukt på återvinningscentralerna. Om du lämnar fallfrukten från din trädgård där istället så kan vi göra miljövänlig fordonsgas av dina gamla äpplen och päron. Det är bättre för miljön än kompostering!

Vad kostar det?

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kr inkl moms för en hel säsong. Då ingår ett plastkärl som rymmer 370 liter där du kan lägga avfallet från din trädgård. Vi tömmer kärlet varannan vecka, från början av april till mitten av november.

Budning betalas enligt särskild taxa och kan endast utföras de veckodagar då trädgårdsavfall hämtas.

Kontakta Växjö kommuns kontaktcenter om du vill teckna ett abonnemang för trädgårdsavfall.

Checklista inför hämtning

  • Kärlet ska ställas vid tomtgränsen. Se till att vägen mellan vår sopbil och kärlet hålls fri.
  • På hämtdagen kan tömningen ske mellan kl 06.00 - 17.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
  • Du får bara lämna avfall som har växt i din trädgård. Grenar får vara max 30 mm i diameter.
  • Lägg trädgårdsavfallet löst i kärlet. Använd inte påsar, säckar eller annat emballage.
  • Kärlet får väga max 75 kg. En bra tumregel är att du själv måste orka dra kärlet.
  • Efter sista hämtningen för året vinterförvarar du själv trädgårdskärlet till nästa säsong.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Bygga och bo