Villor

Avgiften för sophämtning är olika beroende på om du sorterar ditt matavfall eller inte, och vilken storlek du väljer på sopkärlet. Avgiftens storlek beror också på hur ofta du vill att vi hämtar dina sopor.

Du kan välja mellan tre olika abonnemang

1. Matavfall + restavfall

Du sorterar ditt matavfall i papperspåsar och lämnar det till kommunens insamling till biogas. När du väljer det här abonnemanget så åtar du dig att följa kommunens sorteringsinstruktioner.

2. Hemkompost

Du komposterar ditt matavfall själv och har ett sopkärl från kommunen där du lägger ditt restavfall. Du köper själv din kompostbehållare som ska vara isolerad och skadedjurssäker. Du måste anmäla din hemkompost till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

3. Osorterat

Bara hushållsavfall (restavfall och matavfall) ska slängas i sopkärlet. Du är fortfarande skyldig att sortera ut farligt avfall, tidningar och förpackningar om du väljer abonnemang Osorterat.

Abonnemang för villa

I följande priser visar vi den totala kostnaden per år. Alla priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2018. I den totala kostnaden ingår avgiften för hämtning och grundavgiften. Grundavgiften för villa är 910 kronor per år. 

För utökat dragavstånd upp till 15 meter får du betala ett tillägg.

Matavfall 140 liter, varannan vecka + restavfall 190 liter, varannan vecka

 • 2080 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 390 kr

Matavfall 140 liter, varannan vecka + restavfall 190 liter var fjärde vecka*

 • 1925 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 292,50 kr

*Du måste göra en skriftlig ansökan till tekniska förvaltningen om du vill ha sophämtning var fjärde vecka

Matavfall 140 liter, varannan vecka + restavfall 370 liter, varannan vecka

 • 2605 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 390 kr

Egen hemkompost för matavfall + restavfall 190 liter varannan vecka**

 • 2080 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 195 kr

Egen hemkompost för matavfall + restavfall 190 liter var fjärde vecka**

 • 1925 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 97,50 kr

**Du måste göra en skriftlig ansökan till kommunens miljö och hälsoskyddskontor om du vill ha en egen hemkompost.

Osorterat 190 liter varannan vecka

 • 3125 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 195 kr

Osorterat 370 liter varannan vecka

 • 4015 kr
 • Tillägg för extra dragavstånd 195 kr 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Bygga och bo