Ändra i abonnemang

Sophämtning från villor och fritidshus sker normalt varannan vecka och från ett hushåll, men du kan ansöka om att få dina sopor hämtade mer sällan, eller få gemensam sophämtning.

För att få gemensam sophämtning och om du vill att dina sopor ska hämtas mer sällan måste du ansöka om det via våra e-tjänster eller fylla i och skicka in en blankett.

Hämtning var fjärde vecka

Om du vill ha sophämtning var fjärde vecka är kravet att inget organiskt avfall, exempelvis matavfall, läggs i sopkärlet.

Du ska kunna ta hand om ditt organiska avfall under hela året, antingen genom att delta i kommunens insamling av matavfall, eller genom att kompostera det i en egen kompostbehållare. Komposthållaren ska då vara säker mot skadedjur och isolerad.

Observera att det är olika e-tjänster och blanketter för hämtning var fjärde vecka, en om du har kommunens hämtning av matavfall och en om du själv komposterar allt matavfall.

E-tjänst - insamling av matavfall
E-tjänst - egen kompost

Blankett  - insamling av matavfall
Blankett  - egen kompost

Gemensam sopbehållare

Du kan få dela abonnemang för sophämtning med en annan fastighet om fastigheterna ligger nära varandra. Då gör du en särskild ansökan om att få dela abonnemang med en annan fastighet.

För att få gemensam sopbehållare, så måste alla hushåll som delar abonnemang delta i sorteringen av matavfall. Varje fastighetsinnehavare betalar grundavgiften för sin egen fastighet, men hämtningsavgiften delas mellan fastigheterna. En ändringsavgift betalas av var och en av de sökande.

E-tjänst
Blankett

Hämtning två gånger per år

I undantagsfall kan du bli beviljad  att få sophämtning två gånger per år.  Det gäller till exempel om du har väldigt lite avfall från din fastighet och om du själv tar hand om matavfallet i en egen kompostbehållare. Komposthållaren ska då vara säker mot skadedjur och isolerad.

Du måste kunna visa att du har så lite avfall att det räcker med hämtning två gånger om året. Det är miljö- och hälsoskyddskontoret som godkänner om du får hämtning två gånger per år.

Uppehåll av sophämtning

Du kan även få uppehåll helt från sophämtning för exempelvis en fastighet som står obebodd.

För permanentboende gäller att fastigheten ska stå obebodd i minst två månader. För fritidshus ska fastigheten vara obebodd under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande grundavgift och ändringsavgift.

Din ansökan om uppehåll av sophämtning måste ha kommit till tekniska förvaltningen minst två veckor innan uppehållets början.

E-tjänst
Blankett

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Bygga och bo