Ansök om sophämtning var fjärde vecka med egen kompost

Här ansöker du om sophämtning var fjärde vecka. Om du vill ha sophämtning var fjärde vecka får inget matavfall läggas i soptunnan.

Abonnemanget innebär att du har ett kärl för restavfall som töms var fjärde vecka och en egen kompostbehållare för ditt matavfall.

Du ska kunna ta hand om ditt organiska avfall under hela året, antingen genom att delta i kommunens insamling av matavfall, eller genom att kompostera det i en egen kompostbehållare. Komposthållaren ska då vara säker mot skadedjur och isolerad.

Återvinningsbara förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstation, oavsett vilket intervall du har för sophämtningen. Farligt avfall, till exempel kemikalier och batterier sorteras och lämnas till en återvinningscentral.

Efter att vi gått igenom din anmälan får du en skriftligt besked om vi godkänner din ansökan eller ej. Är ansökan godkänd får du också ett schema med tider för när vi hämtar dina sopor.

Om du saknar abonnemang för sophämtning behöver du först anmäla det till kommunens kontaktcenter. Det samma gäller om du vill ha sophämtning oftare eller om din hantering av avfall ändras. 

Fyll i formuläret

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo