Ansök om sophämtning var fjärde vecka med insamling av matavfall

Här ansöker du om sophämtning var fjärde vecka och tömning av matavfall varannan vecka.

Abonnemanget innebär att du har ett kärl för restavfall som töms var fjärde vecka och ett kärl för matavfall som töms varannan vecka. Matavfallet sorteras ut i bruna påsar som läggs i matavfallskärlet.

Återvinningsbara förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstation, oavsett vilket intervall du har för sophämtningen. Farligt avfall, till exempel kemikalier och batterier sorteras och lämnas till en återvinningscentral.

Efter att vi gått igenom din anmälan får du en skriftligt besked om vi godkänner din ansökan eller ej. Är ansökan godkänd får du också ett schema med tider för när vi hämtar dina sopor.

Om du saknar abonnemang för sophämtning behöver du anmäla det till kommunens kontaktcenter.

Fyll i formuläret

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo