Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Här ansöker du om att få uppehåll helt från sophämtning för exempelvis en fastighet som står obebodd.

För permanentboende gäller att fastigheten ska stå obebodd i minst två månader. För fritidshus ska fastigheten vara obebodd under hela hämtningsperioden, det vill säga från maj - september. Du betalar fortfarande grundavgift och ändringsavgift.

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en längre sammanhängande tid.

Du kan få uppehåll i hämtning av hushållsavfall i max tre år. Efter tre år öppnas abonnemanget automatiskt om inte en ny ansökan har gjorts. Vid ägarbyte upphör undantaget att gälla.

Din ansökan om uppehåll av sophämtning måste ha kommit till tekniska förvaltningen minst två veckor innan uppehållets början.

En grundavgift för hushållsavfall och en ändringsavgift enligt den gällande taxan ska betalas av den sökande.

Du måste skriva slutdatum för uppehållet i ansökan.

Fyll i formuläret

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo