Ansökan om gemensam sopbehållare

Här ansöker du om att få ha gemensam sopbehållare med en annan fastighet.

Du kan få dela abonnemang för sophämtning med en annan fastighet om fastigheterna ligger nära varandra. Totalt kan fem fastighetsägare dela ett abonnemang.

För att få gemensam sopbehållare, så måste alla hushåll som delar abonnemang delta i sorteringen av matavfall.

Varje fastighetsinnehavare betalar grundavgiften för sin egen fastighet, men hämtningsavgiften delas mellan fastigheterna. En ändringsavgift betalas av var och en av de sökande.

I grundavgiften ingår kostnader för återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, kundtjänst och administration och information. I hämtningsavgiften ingår kostnaden för tömning av kärlet och behandling av avfallet.

Om sopbehållaren ska placeras på annan fastighet än sökandens så ska en skriftlig tillåtelse från markägaren bifogas med ansökan.

Om behållaren är överfull vid upprepade tillfällen har tekniska förvaltningen rätt att ändra abonnemang.

Vid ägarbyte upphör undantaget att gälla. För att fortsätta ha gemensam behållare måste en ny ansökan lämnas in. Ansökan ska vara undertecknad av samtliga fastighetsägare som ska dela sopbehållare.

Fyll i formuläret

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo