Att själv ta hand om slam, latrin, fekalier eller urin

Du kan få tillåtelse att själv ta hand om slam och latrin om du kan ta hand om det på ett sätt så att det inte sprider smitta eller påverkar miljön.

Enligt föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun ska du ansöka eller anmäla eget omhändertagande. Du ansöker genom att fylla i formuläret längst ned på sidan.

En avgift på 984 kr/timme i handläggningstid kommer att debiteras i ärendet. Fakturan kommer att skickas separat.

Tänk på att:

  • Hanteringen ska skötas så att olägenheter till exempel i form av lukt inte uppstår. 
  • För att få sprida urin i trädgård krävs en yta på minst 40-50 m2 per person och år.
  • För att förhindra att smittämnen sprids måste fekalier eller slam samlas upp i en tät behållare med en volym som medger att kompostering kan ske under 2 år. Avfallet ska komposteras under minst 2 år eller mer än 50°C i minst en vecka.
  • Vid spridning av behandlade fekalier i din trädgård behövs en yta på minst 10 m2 per person och år.
  • Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, med urin ska det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgärd.
  • Om avfallet inte varmkomposteras kan långtidslagring användas istället. Det innebär lagring under minst två år innan materialet används i trädgårdsodlingarna. Även om fekalierna ser ut som jord och luktar som jord långt tidigare kan man inte vara säker på att det är smittsäkert förrän efter två år.
  • Om du använder fekalier/latrin för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall, till exempel bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. För blommor och annat som inte ska ätas kan tiden mellan spridning och skörd vara kortare.

Ansök om att själva ta hand om slam och latrin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Bygga och bo