Avgifter för enskilt avlopp och latrin

I taxan ingår hämtning och behandling av slam från avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det ingår också hämtning av latrin från torrtoa.

Här kan du se vad det kostar för olika typer av avloppsbrunnar. Moms ingår i priserna. Fakturering sker en gång per år. Priserna gäller från 1 januari 2016.

Avgift vid hämtning av avloppsslam för planerade körturer

Om du har en slambrunn som är placerad mer än 30 meter från det ställe där tömningsfordonet står måste du betalar en extra kostnad. Vid nybyggnation ska avståndet mellan slamavskiljaren och bilens transportväg inte vara längre än 20 meter. 

Har du en brunn som är större än 4 m3, töms den bara efter att du har gjort en beställning. Det kallas för budning.

 • Slamavskiljare volym upptill upp 3 m3, tömning 1 gång per år, kostar 740 kronor.
 • Slamavskiljare volym upptill upp 3-4 m3, tömning 1 gång per år, kostar 1 200 kronor.
 • BDT- brunn (för bad, dusch, tvätt), vid tömning i samband med slamavskiljare eller tät tank, kostar 200 kronor.
 • Minireningsverk, Vid tömning i samband med slamavskiljare eller tät tank, kostar 400 kronor.
 • Tät tank, Inom 5 dagar efter beställning, avgift efter storlek på tank.

Rutiner och avgifter för hämtning vid budning

Som budning räknas när du själv beställer hämtning från slambrunnar och minireningsverk och när du beställer tömning av tät tank.

Vid budning av slam hämtar vi inom 5 arbetsdagar efter din beställning. Hur mycket du betalar i avgift beror på hur stor brunnen eller tanken är.

Vid akut budning, om vi måste hämta samma dag, tillkommer det 1 025 kronor på priset per tillfälle. Akut budning ska du beställa senast klockan 12.00 samma dag som du vill att vi hämtar.

Avgift per brunn

 • upp till 3 m3, kostar 1 240 kronor
 • upp till 3-4 m3, kostar 1 700 kronor
 • upp till 4-6 m3, kostar 2 050 kronor
 • upp till 12 m3, kostar 2 950 kronor

Avgift per tank

 • upp till 3 m3, kostar 1240 kronor
 • upp till 3-4 m3, kostar 1700 kronor
 • upp till 4-6 m3, kostar 1850 kronor
 • upp till 12 m3, kostar1950 kronor

Hämtning av filtermaterial från fosoforkällor

 • 1025 kronorper tillfälle
 • Avståndet mellan fosforkälla och transportfordon får vara max 5 meter

Spolning av avloppsledningar

Samtidigt som vi hämtar budning kan vi även spola rent avloppsledningar, till exempel vid stopp i ledningarna. Tala i så fall om vid beställningen av budning att du vill ha spolning. För spolning betalar du enligt gällande timpris.

Taxa för bomkörning

Det kallas för bomkörning om slambrunnen är tom eller om vi inte kan komma åt den vid hämtningstillfället. För bomkörning får du betala en avgift på 575 kronorper brunn eller tank. Avgiften gäller både vid ordinarie slamhämtning och vid hämtning efter budning.

När arbetet med tömningen är klar lämnar chauffören en kopia på arbetsordern vid fastigheten.

Latrinkärl

Du får meddelande i förväg om vilka tider som vi kommer och hämtar latrinkärl från din torrtoa. På hämtningsdagen ska du ställa det fulla latrinkärlet på samma hämtningsplats som för det vanliga sopkärlet.

När du sen får ditt nya kärl ställer du själv tillbaka det på torrtoan.

Avgift för hämtning av latrin, enligt abonnemang

 • 9 gånger per år, kostar 2 510 kronor
 • 5 gånger per år, kostar 1 395 kronor

För att få hämtning 5 gånger per år måste du göra en skriftlig ansökan till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Läs mer under avloppsslam och latrin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020
Bygga och bo