Hämtning vartannat år

Om du har en tillräckligt stor slamavskiljare kan du be om hämtning vartannat år istället för varje år.

När avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer slammet att passera genom slamavskiljaren. Då finns risk att ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Om boendeförhållandena förändras, till exempel om det blir fler personer i bostaden,  så att det kan påverka slamhanteringen ska du anmäla det till kommunens renhållningsavdelning.

Du ansöker om hämtning vartannat år genom att fylla i formuläret nedan eller genom blanketten på sidan 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Bygga och bo