Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hämtning vartannat år

Om du har en tillräckligt stor slamavskiljare kan du be om hämtning vartannat år istället för varje år.

När avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer slammet att passera genom slamavskiljaren. Då finns risk att ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Om boendeförhållandena förändras, till exempel om det blir fler personer i bostaden,  så att det kan påverka slamhanteringen ska du anmäla det till kommunens renhållningsavdelning.

Du ansöker om hämtning vartannat år genom att fylla i formuläret nedan eller genom blanketten på sidan 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Bygga och bo