Hämtning vartannat år

Om du har en tillräckligt stor slamavskiljare kan du be om hämtning vartannat år istället för varje år.

När avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer slammet att passera genom slamavskiljaren. Då finns risk att ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Om boendeförhållandena förändras så att det kan påverka slamhanteringen ska du anmäla det till det regionala avfallsbolaget SSAM, som ansvarar för slamtömning i Växjö kommun. Det kan till exempel handla om att det blir fler personer i bostaden.  

Du ansöker om hämtning vartannat år genom att fylla i formuläret nedan eller genom blanketten på sidan. En avgift på 959 kronor/timme i handläggningstid kommer att faktureras i ärendet. Fakturan kommer att skickas för sig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo