Lämna ditt avfall

I Växjö finns det flera olika ställen där du kan sortera och lämna ditt avfall.

Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall.

Läs mer om återvinningscentraler

Avfallsanläggning

Avfallsanläggningen Häringetorp tar emot stora mängder grovavfall eller osorterat grovavfall.

Läs mer om avfallsanläggningen Häringetorp

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns placerade på olika ställen. Här kan du lämna tidningar och förpackningar av olika slag.

Läs mer om återvinningsstationer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo