Växjö återbruksby

Växjö kommun planerar att skapa en återbruksby i anslutning till återvinningscentralen Norremark.

I återbruksbyn kan du lämna dina gamla saker som du inte längre har användning för. Istället för att sakerna går till förbränning eller materialåtervinning, får de nytt liv genom second hand-försäljning eller re-design. Planen är att återbruksbyn kommer att öppna under 2020.

Laga, låna och återanvänd

Allt det du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare. Genom att konsumera mer hållbart, köpa produkter som håller längre, köpa och sälja second hand, dela, låna och återanvända kan du minska mängden avfall.

I Sverige och i Växjö kommun är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men faktum kvarstår att varje år ökar avfallsmängderna och Växjö kommun är inget undantag. I Sverige slänger varje person nästan 500 kilo sopor varje år. Mängden sopor har fördubblats de senaste 40 åren och fortsätter det i samma takt kan mängden fördubblas igen om 15 år.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo