Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring bygget av Växjö återbruksby.

Var ska Växjö återbruksby byggas?

Växjö återbruksby ska byggas i nuvarande sorteringshall på återvinningscentralen Norremark. Hela bygget kommer att bli återbruk eftersom hallen ska användas och byggas om. 

Vad händer med återvinningscentralen? 

Återvinningscentralen Norremark byggs ut på nytt område, ungefär 100 meter norr om dagens sorteringshall.

Varför bygger Växjö kommun en återbruksby?

Vi måste slänga mindre skräp. I Sverige och i Växjö är vi ganska duktiga på att sortera vårt skräp och se till att det återvinns. Men de senaste 40 åren har antalet ton sopor vi slänger varje år fördubblats. Om vi fortsätter i samma köp- och slängstil kan mängden sopor fördubblas igen inom 15 år.

Tack vare Växjö återbruksby kan vi ta hand om sådant som annars hade blivit sopor. Det kan komma till nytta som nya prylar eller säljas som second handvaror.

Varför bygger Växjö kommun en ny återvinningscentral?

När återvinningscentralen Norremark byggdes för 20 år sedan var den dimensionerad för 100 000 besökare om året. I dagsläget besöker över 220 000 invånare centralen varje år. Det är ont om plats och det finns ett stort behov av att bygga ut och göra det större och mer tillgängligt.

När börjar Växjö återbruksby och ny återvinningscentral att byggas?

Den nya återvinningscentralen byggs just nu och kommer vara färdig vintern 2018/2019. Därefter påbörjas arbetet med Växjö återbruksby.

Vilka ska bedriva verksamhet i återbruksbyn?

Växjö återbruksby ska bli en mix av olika sorters återbruksverksamheter. Det kan vara både sociala företag, ideella föreningar eller vinstdrivande företag som startar verksamhet i byn. Huvudsaken är att organisationen håller på med återbruk.

Växjö kommun kommer inte att bedriva någon säljverksamhet i byn men kommer att äga fastigheten och ansvara för verksamheten.

Vad kommer jag kunna lämna för grejer i Växjö återbruksby?

Allt från cyklar, möbler, kläder, rivningsvirke och elektronikprodukter kommer du att kunna lämna.

Vem ska driva Växjö återbruksby?

Byn kommer att drivas och ägas av Växjö kommun, som i sin tur skriver avtal med olika företag. De företagen kan sedan sköta köp- och säljverksamheten i byn.

Hur kan jag bidra?

Är du intresserad av att bedriva verksamhet eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Växjö kommun, info@vaxjo.se och 0470-410 00.

Vad kan jag handla där?

Tanken med återbruksbyn är att gamla saker, som egentligen skulle blivit skräp får ett nytt liv. Antingen genom att de säljs i befintligt skick eller repareras och sedan säljs, eller att nya varor skapas av materialet som lämnas in. Det finns även planer på att byn ska innehålla verkstäder för reparation av till exempel cyklar och vitvaror, eller lagning av kläder.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Bygga och bo