Matavfall

I Växjö kommun samlar vi in matavfall från hushållen. Att sortera sitt matavfall är frivilligt och det gör de flesta som bor i vår kommun.

Sortering av matavfall innebär att du har två sopkärl vid villan, ett för matavfall och ett för restavfall. Matavfallet läggs i speciella papperspåsar som du får från kommunen.

För dig som som bor i lägenhet finns det särskilda sopkärl för matavfall i soprum och miljöhus. 

Ditt matavfall blir fordonsgas och gödsel

Matavfallet lämnas till biologisk behandling där det rötas och blir biogas för fordonsbränsle. Stadsbussarna i Växjö drivs på lokalproducerad biogas. 

Slammet som blir över efter rötningsprocessen är mycket näringsrik och Växjö kommuns rötslam är certifierat för att kunna användas som gödsel på åkermark. Med andra ord återför vi det som en gång kom från åkermark och sluter kretsloppet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2017
Bygga och bo