Vad händer med matavfallet?

Ditt matavfall blir biogas till miljövänligt fordonsbränsle för bussar och bilar.

När vi har hämtat matavfallet och tömt det i sopbilen lämnas det till avfallsanläggningen i Häringetorp där det förbehandlas. Matavfallet krossas i en kvarn och blandas med vatten till rätt konsistens. Blandningen körs i tankbilar till biogasanläggningen vid kommunens avloppsreningsverk Sundet. Där pumpas blandningen av matavfall och vatten in i en rötkammare.

Rötning är en naturlig process där mikroorganismer bryter ned organiskt material i en syrefri miljö och bakterier bildar biogas. Därefter renas biogasen till fordonsgas. Via en gasledning pumpas fordonsgasen till tankplatser för bussar och bilar.

Slammet som blir över efter rötningsprocessen är mycket näringsrik och Sundets rötslam är certifierat för att kunna användas som gödsel på åkermark. Med andra ord återför vi det som en gång kom från åkermark och sluter kretsloppet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo