Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring sortering av matavfall.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Nej, det måste du inte. Det är ett frivilligt system, så du behöver inte sortera. Men det bästa för miljön är om vi alla sorterar vårt matavfall! För att uppnå en förändring och få en bättre miljö behöver vi alla hjälpas åt och bidra.

Vad händer med matavfallet?

När vi har hämtat matavfallet och tömt det i sopbilen lämnas det till avfallsanläggningen i Häringetorp där det förbehandlas. Matavfallet renas och blandas med vatten. Därefter pumpas blandningen in i tankbilar som kör till avloppsreningsverket Sundet. Där rötas matavfallet till biogas. Rötresten används sedan som gödsel på åkermark. 

Varför används papperspåsar till att samla in matavfallet?

Efter att matavfallet har rötats till biogas blir det en rötrest kvar. Rötresten, det så kallade rötslammet används som gödsel på åkermark. Rötslammet är certifierat för att få användas som gödsel. För att uppfylla certifieringen får vi bland annat inte sprida plast på åkrarna. Därför använder vi en papperspåse för att samla in matavfallet och inte en påse av plast.

Min papperspåse luktar och det är fula fläckar på utsidan. Vad ska jag göra?

Det är helt normalt att det blir fett- och fuktfläckar på utsidan av papperspåsen. Det visar bara att påsen fungerar som den ska. Papperspåsens funktion är nämligen att andas och på så vis kan fukten från matavfallet avdunsta.

Låt alltid papperspåsen stå i den gröna påshållaren. Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag så undviker du lukt. Det går bra att lägga tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen som suger upp lite av det blöta. 

Vad får jag slänga i påsen för matavfall?

Matavfall, till exempel kött, grönsaker och äggskal.

Vad får jag inte slänga i påsen för matavfall?

Sådant som inte är mat, till exempel kattsand eller hundbajs, blöjor, plast, batterier och kapsyler.

Finns det någon guide för hur jag ska sortera?

Här finns en sorteringsguide för matavfall på svenska, engelska och tyska.

Vad finns det för olika abonnemang att välja mellan?

Vi erbjuder tre olika abonnemang: matavfall + restavfall, hemkompostering + restavfall eller osorterat. Taxorna speglar den miljöpåverkan du som kund gör med ditt abonnemang. Abonnemangen för "hemkompost" och "matavfall" kostar lika mycket. Eftersom matavfallssortering och hemkompostering ger minst påverkan på natur och miljö är de taxorna lägre än taxan för osorterat. Dyrast blir det för den som väljer att inte sortera bort sitt matavfall alls.

Varför ska vi samla in matavfallet? Räcker det inte med en vanlig kompost?

Kompost är bra, men när vi samlar in matavfallet kan vi både ta vara på energin och näringsämnena. På så sätt sluter vi kretsloppet. Vi gör biogas till fordonsbränsle samtidigt som vi lägger rötslammet som gödsel på åkrarna. Det som sedan blir över efter de processerna fortsätter till förbränning och används då till fjärrvärme och el. Fortsätt gärna att kompostera ditt trädgårdsavfall!

Jag bor i villa, hur stor uppställningsplats behöver jag för två sopkärl?

Om du ska bygga en plats för dina sopkärl kan du generellt räkna på en yta på 1200 mm x 750 mm för båda kärlen (600 mm x 750 mm per kärl). Tänk på att det behöver vara ett mellanrum mellan sopkärlen på din uppställningsplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Bygga och bo