Farligt avfall och batterier

Som farligt avfall räknas produkter som är skadliga för miljön.

Exempel på farligt avfall är kemikalier, lim- och färgrester, elektronik, lågenergilampor, lysrör, kyl- och frysskåp och batterier.

Hushåll ska lämna farligt avfall till kommunens återvinningscentraler. I vissa flerfamiljshus har fastighetsägaren ordnat så att du som är hyresgäst kan lämna batterier, lågenergilampor och lysrör direkt i fastighetens soprum eller miljöhus. Hör efter med din fastighetsägare om vad som gäller där du bor.

Att tänka på när du ska lämna in farligt avfall

Blanda inte olika sorters farligt avfall, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker. Märk förpackningen med vad den innehåller om det inte är originalförpackningen. Då blir det lättare för personalen på återvinningscentralerna att sortera rätt.

Batterier

Du kan lämna småbatterier i särskilda batteriholkar vid alla återvinningsstationer och återvinningscentraler. Många butiker tar också emot dina gamla småbatterier när du köper nya.

Större batterier och produkter med inbyggda batterier ska du lämna till återvinningscentralerna. Glöm inte att många leksaker och verktyg har inbyggda batterier! Batterierna som lämnas in återvinns till allt från cykeldelar och trafikskyltar till nya batterier.

Kyl och frys

Kyl och frys kan du lämna kostnadsfritt till återvinningscentralerna. Tänk på att var försiktig så att inte skåpet går sönder då finns det risk för att freonet läcker ut. Vi kan hämta din kyl och frys mot avgift.

Läs mer om hämtning av kyl och frys.

Fler exempel på farligt avfall

 • Asbest
  Kan bara lämnas till avfallsanläggningen Häringetorp. Asbestdamm ska förpackas i tät plastpåse.
 • Basiskt
  Ammoniak, kaustiksoda
 • Bekämpningsmedel
  Råttgift, myrmedel, ogräsmedel
 • Bilbatterier
  Blybatterier och liknande
 • Febertermometrar
 • Fotokemikalier
  Fixeringsvätska, framkallningsvätska
 • Färg och lim
  Flytande färgrester, tryckfärg, lim, härdare och liknande
 • Kanyler
  Ska förpackas i särskild behållare som sedan lämnas till apoteket eller återvinningscentralen. Den särskilda behållaren får du på apoteket.
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Lösningsmedel
  Lacknafta, thinner, aceton
 • Mediciner
  Lämnas till apoteket
 • Olja och fett
  Bensin, fotogen och oljefilter
 • Syror
 • Tryckimpregnerat trä
  Slipers och telefonstolpar från hushåll kan endast lämnas mot avgift till avfallsanläggningen Häringetorp. Övrigt tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralerna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Bygga och bo