Vanliga frågor om avfall

Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om avfall.

Behållarna på min återvinningsstation är fulla! Ring Förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11, om du har frågor om återvinningsstationerna.

Hur ska jag sortera mina sopor? Sortera alltid bort kemikalier, batterier och annat farligt avfall från hushållssoporna. Lämna det farliga avfallet och dina grovsopor till någon av de bemannade återvinningscentralerna. Förpackningar lämnar du till närmaste återvinningsstation. I Växjö sorterar vi hushållssoporna i två delar, matavfall och restavfall.

Prata med din fastighetsägare om du bor i hyreshus – i en del bostadsområden finns särskilda utrymmen för förpackningar och grovsopor.

När är det öppet på återvinningscentralerna och avfallsanläggningen?
Ring 0470-410 00 eller läs om öppettider.

Hur gör jag om jag vill ändra mitt abonnemang för sophämtning?
Det finns flera olika abonnemang att välja mellan och de olika alternativen kostar olika mycket. Ring kommunens kontaktcenter på 0470-410 00 om du vill ändra abonnemang. Varje gång du ändrar ditt abonnemang får du betala en ändringsavgift.

När kommer ni och hämtar soporna hos mig?
Både restavfall och matavfall hämtas normalt varannan vecka hos villor och varje vecka i flerfamiljshus. Förskjutningar i hämtningsdagar förekommer vid stora helger. Om du vill veta vilken veckodag vi brukar hämta soporna hos just dig kan du kontakta kommunen på telefon 0470-410 00. Du kan också ta fram ditt hämtschema själv på webben.

Vad händer med hushållsavfallet som ni hämtar?
Det vanliga hushållsavfallet hämtas vid fastigheten av sopbilar. Sopbilarna har ett delat lastutrymme, ett fack för matavfall och ett fack för restavfall. Avfallet lastas om vid avfallsanläggningen Häringetorp. Matavfallet förbehandlas och rötas till biogas. Restavfallet transporteras vidare till förbränningsanläggningen i Ljungby, där energin i soporna omvandlas till fjärrvärme.

Jag förstår inte räkningen för sophämtning från min villa!
Din renhållningsavgift består av två olika delar. Lägg ihop de två avgifterna på räkningen för att få fram hela summan.

1. Grundavgiften är lika stor för alla villahushåll. Den ska täcka gemensamma kostnader, till exempel återvinningscentraler och omhändertagande av farligt avfall.
2. Hämtningsavgiften kan du själv påverka. Den beror av hur ofta vi ska hämta dina sopor, hur stort kärlet är och hur långt in på tomten ditt kärl står. 

Kan jag få extra tömning av min avloppsbrunn?
Ja, du kan beställa extra tömning. Då betalar du en budningstaxa som är något högre än taxan för ordinarie tömning. Ring 0470-410 00 för att beställa extra tömning av avloppsbrunnen.

Vem bestämmer hur ni tar hand om avfallet i Växjö kommun?
Som riktmärke för avfallshanteringen i Växjö kommun gäller samma lagar och prioriteringar som i övriga landet. Med ledning av lagarna beslutar kommunfullmäktige om en lokal avfallsplan samt en renhållningsordning för Växjö kommun, som är det som styr hur avfallshanteringen ska gå till. De statliga prioriteringarna är:

1. förebygga att avfall uppkommer
2. återanvända produkter
3. återvinna material
4. förbränna med energiutvinning
5. deponera (lägga på tipp)

Vad kan man lämna till återvinningscentralen?
Du kan till exempel lämna gamla möbler, cyklar, metallskrot, förpackningar och trä. Hushållen kan också lämna farligt avfall som städkemikalier, batterier, färg- och limrester.

Kostar det något att lämna avfall till återvinningscentralerna?
Hushållen betalar ingenting vid besöket på återvinningscentralen, kostnaden ingår i grundavgiften för sophämtningen.

Var kan man lämna impregnerat trä?
Både återvinningscentralerna och avfallsanläggningen Häringetorp har särskilda platser där du kan lämna impregnerat trä. Impregnerat trä får inte blandas med annat trä. Slipers och telefonstolpar kan bara lämnas mot avgift till avfallsanläggningen Häringetorp.

Jag ska riva en byggnad - hur gör jag med avfallet?
Kontakta först kommunens stadsbyggnadskontor för att få veta om du måste lämna in en rivningsanmälan eller söka rivningslov. Om du kontaktar avfallsanläggningen Häringetorp, så får du veta hur avfallet ska vara sorterat innan du kan lämna det dit.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Bygga och bo