Ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en fast avgift för handläggning av anmälan på 1 794 kronor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2019
Bygga och bo