Strålning från mobiltelefoni

Människan utsätts hela tiden för strålning av olika slag. Förutom naturlig bakgrundsstrålning exponeras vi av strålning från byggnadsmaterial, master och elektronisk utrustning.

Mobiltelefonnätet i Sverige byggs ut i allt snabbare takt. Eftersom det inte går att varken bekräfta eller utesluta att strålningen från masterna påverkar oss negativt bör man försöka minimera människors exponering av radiovågor. Basstationer och antenner omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Det betyder att den som placerar en basstation ska undvika att det leder till störning för hälsa och miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo