Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Bygga hus

Om du vill bygga nytt hus behöver du ansöka om bygglov. Här får du veta vad du behöver tänka på, hur du ansöker och hur lång tid det kan ta innan du får veta om du fått bygglov. 

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Var ute i god tid

Börja med att ta reda på om du kan göra det du har tänkt på den här fastigheten, till exempel om det fungerar rent tekniskt. För att få veta det kan du kontakta Växjö kommun. När du vet att det fungerar är det dags att börja förbereda din ansökan.

Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden för bygglov max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, det innebär att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Bygga nära vattendrag

Om platsen du vill bygga på ligger nära sjön eller annat vattendrag kan området vara strandskyddat. Strandskyddet är bland annat till för att allmänheten ska ha tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Eventuellt kan du få strandskyddsdispens av särskilt skäl, och bygga på platsen ändå.

Strandskyddsdispens ansöker du om innan eller samtidigt som du ansöker om bygglov eller förhandsbesked. Det kan krävas även när du ska bygga något som inte är bygglovspliktigt.

Läs mer om strandskyddsdispens

Inför ansökan

När du har tagit reda på vad som krävs inför din bygglovsansökan kan du gå vidare med dessa steg:

1. Ta fram de ritningar som du behöver. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv. I så fall behöver du i god tid innan du skickar in din ansökan kontakta en person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar. 

2. Anlita en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvariga hjälper dig med att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Ange också uppgifter om den kontrollansvariga i din ansökan. Detta gäller vid nybyggnad av bostadshus eller större komplementbyggnader.

3. Beställ eventuellt en nybyggnadskarta. Om du ska bygga ett nytt hus behöver du en nybyggnadskarta, men inte om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför områdesbestämmelser.

Beställ nybyggnadskarta

Inom detaljplanelagt område:

Fyll i uppgifterna och bifoga kartan med din ansökan. Beställ kartan i god tid, minst 4 veckor innan du ska lämna in din ansökan. Det tas en avgift för tillverkningen av kartan.

Om du ska bygga komplementbyggnader krävs inte nybyggnadskarta men primärkarta.

Utanför detaljplanelagt område och utanför områdesbestämmelser:

För nybyggnad av bostadshus eller komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område och utanför områdesbestämmelser krävs inte nybyggnadskarta utan en enklare situationsplan. Det kan vara olika typer av kartor, kontakta Växjö kommun för att få veta vad som gäller för dig. Alla byggnader ska vara redovisade. Byggnationens placering och mått ska vara tydligt utsatta, likaså förslag på färdig golvhöjd. Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt.

Ansök om bygglov

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst (se länk nederst på sidan) och även följa dina pågående ärenden på ”Mina sidor”länk till annan webbplats. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på ”Mina sidor” och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via bygglov via blankett har kontakt med handläggaren via e-post tills ärendet är klart.

Du kan också ringa till Växjö kommun på 0470-410 00 och be om att få prata med en bygglovshandläggare.

Detta ska alltid skickas med ansökan

 • Situationsplan/karta. Här kan du läsa om olika varianter av kartor beroende på var du bor.
 • Planritningar skala 1:100. Alla våningsplan ska redovisas, även källare och loft. Redovisa alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
  Redovisa även rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan. Gör även sektionsmarkeringar.
 • Fasadritningar skala 1:100. Byggnadens alla fasader ska redovisas, likaså befintlig och blivande mark samt vädersträck för aktuell fasad.
 • Sektionsritning skala 1:100. Redovisa byggnadshöjd, nockhöjd, rumshöjd och taklutning.
 • Beskrivning av material och kulör
 • Kontrollansvarig

Dessa kan behövas för vissa projekt

 • Bullerberäkning
 • Marksektioner
 • Kulturhistoriska undersökningar och så vidare

Beskriv alltid hur byggnaden är färgsatt och vilket material som används till tak, fasad och fönster. Vid om- och tillbyggnad ska det framgå av ritningarna hur byggnaden ser ut i dag.

Om du skickar in bilder och kartor i pappersformat ska ritningarna vara i format A3 eller A4. Om du skickar in bilder och kartor i digitalt format ska de vara sparade i PDF- eller TIF-format. Inte DWG eller andra format.

Kontrollera att allt finns med innan du lämnar in ansökan om lov. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.

Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kronor

Vi tar ut avgifter för de tjänster som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande planer kan kostnaden blir högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.

Byggnation i Sverige styrs av Plan- och bygglagen.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020