Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Installera eldstad eller rökkanal

Vill du installera eller ändra en eldstad eller rökkanal? Då behöver du göra en anmälan.

Anmälan om eldstad/rökkanal

Detta räknas som eldstad

Exempel på eldstäder är braskamin, pelletseldade kaminer, kökspannor, köksspisar, insatser med mera.

Så här gör du en anmälan

Du kan göra det via vår e-tjänst eller via blankett . Om du gör anmälan via blankett går det bra att skanna in den och mejla in anmälan.

Det är olika handlingar som ska skickas in med din anmälan beroende på om du redan har en rökkanal, det vill säga en skorsten, eller inte.

Vid installation eller ändring av endast eldstad

Om du bara installerar eller byter ut eldstaden och inte rökkanalen (skorsten) ska du bifoga:

  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering
  • Ett intyg som visar att eldstaden är miljögodkänd

Vid installation eller ändring av både eldstad och rökkanal

Om du installerar eller byter ut både eldstaden och rökkanalen (skorsten) ska du bifoga:

  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering
  • Sektionsritning i skala 1:100 som visar rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets högsta nock. Med taktäckning menas det övre skiktet på taket, till exempel betongpannorna.
  • Ett intyg som visar att eldstaden är miljögodkänd
  • Ett intyg som visar att rökkanalen är miljögodkänd

Det här händer när du har skickat in din anmälan

När anmälan är komplett kan du få ett startbesked som innebär att du får börja installera rökkanalen eller eldstaden. Detta får du skickat till dig tillsammans med en kontrollplan. Startbesked tar vanligtvis max två veckor att få efter att din anmälan är inskickad.

När installationen är klar skriver du på din kontrollplan och skickar den till stadsbyggnadskontoret. Det gör du för att bekräfta att du har följt startbeskedet.

När kontrollplanen och ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren har kommit in till din bygglovshandläggare kan du få ett slutbesked. Det är först när du har fått slutbeskedet som du får börja använda din rökkanal eller eldstad.

Tänk också på

Om du skickar in ritningar i pappersformat, tänk på att de ska vara i A3 eller A4-storlek.
Om du skickar in ritningar och intyg i digitalt format, tänk på att de ska vara i PDF- eller TIF-format.

Ett miljögodkännandebevis får du lättast via återförsäljaren eller direkt från tillverkarens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020