Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Staket, plank, mur och växtlighet

Ska du sätta upp staket, mur eller plank? Då kan du behöva ansöka om bygglov.

Staket

Du får bygga låga och luftiga staket runt din tomt utan bygglov. Det innebär max 110 centimeter högt och med mer än 25 procent mellanrum. Med 25 procent mellanrum menas att om ditt staket är 10 meter långt ska minst 2,5 meter vara mellanrum, jämnt fördelat mellan brädorna. Samma mellanrum gäller när du bygger ett dubbelsidigt staket, det ska gå att se igenom mellan brädorna.

Om du vill bygga högre eller tätare ska du ansöka om bygglov.

Plank

Plank är en fristående vägg som oftast används för att skydda mot bland annat insyn eller buller. Det krävs bygglov för att bygga plank.

Om du däremot vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov om uteplatsen är max 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och max 1,8 meter högt plank.

Mur

Du får bygga en låg mur, max 50 centimeter hög, utan bygglov.

Om du vill bygga högre ska du ansöka om bygglov.

Växtlighet runt tomten

Du som fastighetsägare och vi på Växjö kommun har båda ansvar för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde. Växter eller annat får inte hindra sikten eller göra det svårt för andra trafikanter och våra arbetsfordon att komma fram. Läs mer om träd, buskar och häckar i tomtgränsen.

Ansök om bygglov

Du kan ansöka genom att använda vår blankett. Beskriv vad du önskar göra. Kom ihåg att skriva under.

När du ska söka bygglov för ett staket, plank eller mur behöver du bifoga:

  • Utdrag ur primäarkarta (skala 1:500) Det är en karta som du beställer genom Växjö kommun. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten får du kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

    För kartutdrag på landsbygd hänvisar vi till Lantmäteriets e-tjänst Min kartalänk till annan webbplats.

Enligt skick i kartdatabasen vid utritningstillfället. Kan användas vid ansökan av bygglov för en del tillbyggnader och komplementbyggnader. Avståndet till fastighetsgräns bör vara mer än 4,5 meter. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten får du kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

  • Ritning över det du ska bygga (skala 1:50). Beskriv material, kulör samt hur högt, långt och hur tätt du vill bygga. 
  • Ifylld ansökningsblankett (om du ansöker via blankett)

Vill du veta mer?

I broschyren "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" hittar du mer information. Om du vill ha mer information till exempel om hur mycket ditt bygglov kommer att kosta, är du välkommen att kontakta oss. 

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020