Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Staket, plank, mur och växtlighet

Ska du sätta upp staket, mur eller plank på din fastighet? Då kan du behöva ansöka om bygglov.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Anmälan om ovårdad tomt

Staket

Du får bygga låga och luftiga staket runt din tomt utan bygglov. Det innebär ett staket som är maximalt 110 centimeter högt och med mer än 25 procent mellanrum. Med 25 procent mellanrum menas att om ditt staket är 10 meter långt ska minst 2,5 meter vara mellanrum, jämnt fördelat mellan brädorna. Samma mellanrum gäller när du bygger ett dubbelsidigt staket, det ska gå att se igenom mellan brädorna.

Om du vill bygga ett staket som är högre eller tätare ska du ansöka om bygglov.

Plank

Plank är en fristående vägg som oftast används för att skydda mot bland annat insyn eller buller. Det krävs bygglov för att bygga plank.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov om uteplatsen är maximalt 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och med maximalt 1,8 meter högt plank.

Mur

Du får bygga en låg mur, maximalt 50 centimeter hög, utan bygglov. Om du vill bygga högre mur ska du ansöka om bygglov.

Växtlighet runt tomten

Du som fastighetsägare och vi på Växjö kommun har båda ansvar för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde. Växter eller annat får inte hindra sikten eller göra det svårt för andra trafikanter och våra arbetsfordon att komma fram.

Träd, buskar och häckar i tomtgränsen

Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet.

Ansök om bygglov

Du söka bygglov genom att använda vår blankett. Beskriv vad du önskar göra. Kom ihåg att skriva under.

När du ska söka bygglov för ett staket, plank eller mur behöver du:

  • bifoga ett utdrag ur primärkarta (skala 1:500). Det är en karta som du beställer genom Växjö kommun via e-tjänst där du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Får du problem i e-tjänsten får du kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

Utdrag ur primärkarta

För kartutdrag på landsbygd hänvisar vi till Lantmäteriets e-tjänst Min kartalänk till annan webbplats.

  • ritning över det du ska bygga (skala 1:50). Beskriv material, kulör samt hur högt, långt och hur tätt du vill bygga. 
  • Ifylld ansökningsblankett (om du ansöker via blankett)

Vill du veta mer?

Du hittar information i broschyren "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun". Om du vill ha mer information till exempel om hur mycket ditt bygglov kommer att kosta, är du välkommen att kontakta Växjö kommun. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021