Laserdata

Höjddata kommer från en flygburen laserskanning i en helikopter på 450 meters höjd som gjordes 2010. Ur data från laserskanningen har markpunktsgrid skapats.

De höjdbestämda punkterna är ett 3D-grid finns med upplösning på 1 meter, det vill säga 1 meter mellan punkterna.

Det går även att få lasermolnet från laserskanningen där man får med vegetation och bebyggelse.

Vad används laserdata till?

Laserdata kan användas för att skapa terrängmodeller och för att få höjddata för byggnader, till exempel för visualiseringar. De kan också användas för GIS-tillämpningar så som exv. översvämningsanalyser.

Koordinatsystem i plan:

SWEREF 99 15 00

Koordinatsystem i höjd:

RH2000

Aktualitet:

Laserskanningen utfördes maj 2010.

Beställning och leverans:

Beställning via e-post till mga@vaxjo.se

Bifoga bild eller shape/dwg-fil med önskat område. Grid kan levereras i shape- eller dwg-format för användning i GIS- och cad-program.

Kostnad:

Kontakta oss för att få veta pris.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Bygga och bo