Direktmöte för dig på Östra lugnet, Hagavik och Evedal

25 september klockan 18.30 är du som bor och verkar i området Östra lugnet och däromkring, varmt välkommen till Direktmöte. På mötet kan du ställa frågor och komma med synpunkter till kommunens politiker och tjänstepersoner. Mötet hålls i matsalen på Östra lugnets skola.

Programmet för kvällen ser ut såhär:

 • Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen.
 • Information om:
  Skola och förskola – information från Ann-Christin Nielsen, områdeschef och Klas Persson, rektor på Östra Lugnets skola
  Trygghet i och omkring våra skolor - Scott Goodwin, kommunpolis och Peter Estling, områdeschef på förvaltningen arbete och välfärd, informerar om hur polisen och kommunen arbetar
  Trafik och gator – trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg informerar
  Mätning av radon – Helene Gårdebrink från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen berättar om vad radon är och ger information om hur man mäter med mera.
  Vård och omsorg – omsorgsförvaltningens chef Ewa Ekman informerar om bland annat Evelids boende

 • Kaffe med mingel

 • Öppen frågestund – ställ en fråga vad du vill till politiker och tjänstepersoner från kommunens olika delar

 • Avslutning cirka 20.30 - Åsa Karlsson Björkmarker (S) kommunalråd sammanfattar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017