Nationellt vattenpris till Pehr Andersson

Pehr Andersson, tidigare VA-chef i Växjö kommun, har tilldelats det nationella VATTEN-priset av Föreningen Vatten. Han får priset för sitt driv och engagemang i flera stora VA-projekt, bland annat nytt avloppsreningsverk, ny teknik för dagvatten och ny försörjning av dricksvatten. Projekt som har gynnat Växjöborna men som också har gett ringar på vattnet nationellt.

Årets pristagare tillkännagavs i Stockholm idag på föreningens årsmöte.

- Det känns mycket hedrande att få denna uppskattning efter 40 års miljöarbete varav 30 år i Växjö kommun. Jag har under min tid i Växjö fått förtroendet att leda arbetet med att bygga både avloppsreningsverket Sundet och vattenförsörjningen från Bergaåsen. Det har varit mycket stimulerande, men mest av allt har jag uppskattat samarbetet med alla engagerade medarbetare, säger Pehr Andersson.

Sedan något år tillbaka har Pehr Andersson trappat ner från tjänsten som VA-chef, men arbetar kvar hos Växjö kommun som specialist. På så sätt fortsätter han att bidra med sin breda erfarenhet och kompetens inom VA-området.

- Jag har haft nöjet att samarbeta med Pehr Andersson sedan början av 2000-talet och det Pehr och VA-verksamheten i Växjö har åstadkommit de senaste 20-30 åren framstår som imponerande, säger Stefan Marklund som är vice ordförande i Föreningen Vatten.

Motiveringen till priset:

"Pehr har under närmare 30 år verkat som VA-chef i Växjö kommun. Denna mansålder har Växjös VA-system reformerats i grunden. Under Pehrs ledning har VA-verket tidigt förmått nybygga ett högeffektivt centralt avloppsreningsverk med kvävereduktion för ökat behövligt recipientskydd, införa en nationellt respekterad dagvattenhantering och parallellt framtidssäkra en utsatt dricksvattenförsörjning. Allt i en miljö präglad av känsliga recipienter och dålig tillgång på råvatten. För sin tid och med de förutsättningar som rått är Pehrs insatser noterbara, han lämnar efter sig en viktig kommunal infrastruktur i utmärkt skick."

Föreningen Vatten är en rikstäckande ideell och opolitisk förening som verkar för hushållning och vård av vattentillgångarna och för ökad kompetens inom VA-området.

Läs mer om Föreningen Vatten och VATTEN-priset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017