Växjö tvåa när Årets arkitekturkommun utsågs

Att hitta en balans mellan hög byggtakt med tanke på bostadsbehovet med bra möjligheter för att utveckla arkitekturen i kommunen – det är vi rätt bra på. Vi tog nämligen hem en andraplats i år, strax efter vinnaren Örebro.

Utmaningen där vi som kommun utmärker oss är att bygga många bostäder och samtidigt skapa goda miljöer att leva och må bra i. Det visar en rapport som analysföretaget Evimetrix har tagit fram på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund. I år var det 80 kommuner med i undersökningen, kommuner som under de senaste fem åren har stått för en stor del av landets bostadsbyggande.

Hur avgörs vem som blir Årets arkitekturkommun?

Årets Arkitekturkommun bygger dels på enkätsvar från Sveriges arkitektkår där de bedömt dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna, hur arkitekturkompetensen i kommunen ser ut och hur de anser att kommunen arbetar med att utveckla arkitektoniska värden. Och dels på offentlig statistik där kommunerna bland annat värderas utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet, hur väl planerna förverkligas och hur
väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, bostadsförsörjning samt översiktsplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017