Ny förskola på Väludden

Röd byggnad, flicka och pojke cyklar på en cykelgata framför, en lekplats

Illustration: LBE Arkitekt AB

Nu är skisserna och de ekonomiska förutsättningarna klara för planerna på en ny förskola på Väludden. Beslut om förskolan tas i kommunfullmäktige i oktober

Förskolan kommer att ha plats för 70-80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten – som består av naturmark - finns även en privat förskola. Tanken är att de båda förskolorna ska samverka i sina utemiljöer för att barnen ska ha så bra och stimulerande ytor som möjligt för lek och pedagogisk verksamhet. Förskolorna kommer att ha separata angörings- och parkeringsytor.

 

Enligt planerna ska den nya förskolan byggas av korslimmat trä och målet är att uppnå certifieringen miljöbyggnad, nivå Silver. Det kommunala fastighetsbolaget Vöfab kommer att få uppdraget att bygga förskolan.

Beslut om bygget av förskolan planeras att tas i kommunfullmäktige den 17 oktober. Om allt går enligt planerna ska förskolan vara klar våren 2019.

En del av stadsutvecklingsprojektet Välle broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här byggs det bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder och nu planeras det även för en förskola.

Det här projektet är Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus. Det är också ett långsiktigt forskningsprojekt i samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra.

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Välle broar här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017