Ny e-tjänst för utdrag ur primärkarta

Nu kan du skapa och skriva ut kostnadsfria PDF-filer över din fastighet direkt i e-tjänsten.

Exempelbild primärkarta

Växjö kommun har lanserat en ny e-tjänst för utdrag ur primärkarta. Utdraget kan du använda i ansökningar och
bygglovsanmälningar av enklare slag som inte är i närheten av fastighetsgräns.

Primärkarta finns över tätorterna i Växjö kommun och innehåller information om bland annat:

  • Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
  • Rättigheter (servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar)
  • Gator och vägar
  • Nivåkurvor samt gatu- och markhöjder
  • Detaljer på marken, byggnader, staket, belysningsstolpar med mera
  • Detaljplaninformation

Så använder du e-tjänsten

Börja med att öppna upp e-tjänsten för utdrag ur primärkartan Länk till annan webbplats..

  • I sökrutan uppe till vänster söker du efter antingen en fastighetsbeteckning eller en adress. Exempelvis ANSGARIUS 15, Växjö 10:14 eller Storgatan 20.
  • Klicka sedan på rutan ”Skapa PDF”. Det kan ta några sekunder för pdf-filen att skapas.
  • Därefter kommer en ny ruta upp med en länk till pdf-kartan. Spara ner på din dator eller skriva ut hemma.

Användandet av e-tjänsten är kostnadsfri. Om du inte via tjänsten kan få ut en karta, eller behöver hjälp med någon del kan Mät- och GIS-avdelningen manuellt skapa och skriva ut primärkartan åt dig mot en kostnad. Kontakta dem via mga@vaxjo.se eller via 0470-410 00.

E-tjänsten är mobilanpassad och fungerar på datorer, läsplattor och mobiler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2018