Nu gör vi nytt!

Tyck till om utvecklingen av Stationsparken i Lammhult.

Lekplats och återvinning

Stationsparken, grönytan längs Bäckgatan, ska rustas upp. Växjö kommun gör detta tillsammans med Boverket och upprustningen ska ske genom dialog med boende i Lammhult och andra som har anknytning till samhället.

Innan vi startar vill vi gärna veta vad du som bor i Lammhult med omnejd, boende på annan ort men har anknytning till byn, tycker är viktigt. Vad ska vi behålla? Vad saknas? Hur gör vi Stationsparken till en attraktiv park och mötesplats?

Därför vill vi gärna be er besvara en enkät senast den 2 maj klockan 12.00 Länk till annan webbplats..

Resultatet kommer att sammanställas tillsammans med resultatet från två tidigare dialoger för att ge landskapsarkitekterna god insyn i vad Lammhultsbor vill fylla parken med och vad som skulle locka just dig att nyttja parken.

Enkäten är en del i en större mer omfattande medborgardialog där vi även träffat tre olika fokusgrupper samt haft Åsiktstorg med möjlighet att lämna idéer och inspel på Träffpunkt Lammhult.

Du besvarar frågorna i enkäten anonymt men kan välja att lämna din mailadress på slutet av enkäten om du vill bistå men feedback under projektets gång om så behövs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2018