Växjö klättrar ordentligt i årets ”Bäst att bo”

Växjö kommun är den tionde bästa kommunen att bo i enligt nyhetsmagasinet Fokus årliga ranking. I kategorin stadskommun kommer Växjö på femte plats.

Undersökningen görs av Fokus tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och bedömer allt från skola, förskola och omsorg till väder, huspriser och öppenhet. Växjö går framåt fyra placeringar (från 9 till 5) jämfört med förra året i kategorin stadskommuner, där Växjö jämförs med andra kommuner i samma storlek och med samma geografiska läge. I totalrankingen hamnar Växjö på en 10:e plats och ökar 8 placeringar jämfört med förra året då Växjö var nummer 18.

Ett område där Växjö ökat mest är Att arbeta. Variablerna som undersökts är bland annat antal nya företag, andel
förvärvsarbetande med utomeuropeisk bakgrund och diversitet i yrken. Växjö ökar här från plats 29 till plats 10.

Om ”Bäst att bo”:

Tidningen Fokus har tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping tittat på cirka 40 variabler inom bland annat skola, kultur, natur, vård och bostäder. Varje kommun får på varje variabel ett värde mellan 1 och 290, där 1 är bäst. Sedan räknas alla värden samman och ger kommunen en plats på den totala listan.

Kommunerna är sen kategoriserade i fyra kategorier efter det som främst avgör en plats förutsättningar: storlek och geografiskt läge. Växjö kommun finns i kategorin stadskommun, det vill säga kommuner med en befolkning som är
minst 30 000 och/eller där den största tätorten har minst 25 000 invånare. Även mindre kommuner som gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 procent, kopplas till dessa stadsområden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018