Frågor om torkan och brist på djurfoder

Det varma och torra vädret har gjort att gräset och betena slutat växa. Vi får av den anledningen in många frågor från invånare som undrar om vi kan hjälpa till att upplåta mark för slåtter.

Vi har gjort en översyn av kommunens ytor. Mycket av den naturmark som kommunen äger är redan utarrenderad till olika djurägare för bete. Gräs på övrig kommunägd mark har vi redan slagit av i början av sommaren.
I och med torkan är tillväxten inte tillräckligt god så att vi kommer att kunna slå marken igen.

Vi för just nu en dialog med Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund om hur vi bäst kan samordna och stötta lantbrukare och djurägare. På Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) webbsida har de samlat information om hur lantbrukare och allmänhet kan agera och hjälpa till.

å Länstyrelsen Kronobergs webbplats kan du hitta mer information om torkan och följa utvecklingen Länk till annan webbplats.. Du kan även hitta mer information om torkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats www.krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021