Flexitankar för förvaring av vatten

Växjö kommun och Länsstyrelsen Kronoberg köper in tio så kallade flexitankar som lantbrukare kan använda för att förvara vatten i vid en krissituation.

Tank med vatten

Foto: Mörbylånga kommun

Det finns i nuläget ingen indikation på att tankarna behövs akut utan inköpet görs i förebyggande syfte.

Både Växjö kommun och Länsstyrelsen Kronoberg har senaste tiden fått frågor från lantbrukare om det finns någon hjälp att få om lantbrukens brunnar skulle sina. Därför togs en kontakt med Mörbylånga kommun som köpte flexitankar sommaren 2016 och även i år. De har sålt tankar till flera lantbrukare och fått positiv respons. Beslut togs därefter att köpa 10 flexitankar från en producent i Tyskland. Investeringen blir cirka 50 000 kronor. Sex stycken tankar kommer att finnas hos Länsstyrelsen Kronoberg och fyra stycken hos Växjö kommun.

Lantbrukare som har akut behov av vatten, där djurs hälsa och välmående omedelbart riskeras, kan köpa en tank av Växjö kommun eller Länsstyrelsen Kronoberg till självkostnadspris och betalar själv för att fylla den. De tar hem tanken, som är helt platt när den är tom, och beställer sedan en tankbil med vattenleverans. Tanken kan fyllas med upp till 24 kubikmeter vatten. Lantbrukaren tappar sedan ut vatten efter behov och fyller den på nytt när vattnet är slut.

Kontakta Växjö kommun om du bor i kommunen och är i akut behov av en tank.

- Är man inte förberedd så är man oförberedd. Det är inte något som Växjö kommun ska vara under min ledning, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Grundvattennivån i länet är låg och vi ser inte mycket regn i prognosen framöver. Om brunnar skulle sina drabbar det djur och lantbrukare mycket hårt, därför vill vi vara förberedda för att snabbt kunna hjälpa till, säger Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg.

- Vi följer läget noga och har kontakt med bland andra LRF och andra organisationer för att se behov. Kommer det inte rikligt med regn de närmaste veckorna har vi en otroligt allvarlig situation och det här är ett av de sätt där vi ser att vi kan stötta, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd i Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juli 2018